Onze werkwijze

Het bestuur beoordeelt uw subsidieaanvraag zo veel mogelijk in de geest van de heer Gerrit Witteveen. Er moet in ieder geval sprake zijn van een duidelijk belang voor (delen van) de Deventer samenleving. De aanvraag hoeft geen betrekking te hebben op de stad Deventer; ook de dorpen in het buitengebied van de gemeente komen in aanmerking.

Stappenplan voor het overwegen of een aanvraag zinvol is:

  1. Heeft het plan of project een duidelijk belang voor de Deventer samenleving?
  2. Gaat het om een eenmalig plan of project?
  3. Heeft het betekenis op kerkelijk, cultureel en/of sociaal gebied?

Kunt u hier drie keer ‘ja’ op antwoorden, vul dan het aanvraagformulier in. Twijfelt u, neem dan eerst per e-mail contact op met een van de bestuursleden.

CULTUUR TALENTPRIJS DEVENTER:

Ons fonds lanceert in 2021 samen met vier andere lokale cultuurfondsen de nieuwe Cultuur

Talentprijs Deventer. De prijs is 4000 euro en wordt een keer in de twee jaar uitgekeerd.

Vanaf 15 december 2020 kunnen kandidaten worden voorgedragen t/m 15 februari 2021.

Voor meer informatie over de prijs en het reglement  : klik hier