De stichting Erven Witteveen kent twee prijzen:

Prijs 1: Cultuur Talent prijs

Samen met andere cultuurfondsen in Deventer loven wij een keer in de twee jaar de Cultuur Talentprijs uit. Dit om veelbelovende kunstenaars een extra stimulans te geven en zich verder te ontwikkelen. Zie voor meer informatie en het voordragen van kandidaten.

https//www.kunstcircuit.nl/amateurkunst/producties/cultuurtalentprijs-deventer/

Prijs 2: Witteveenprijs

Jaarlijks keren we de Witteveenprijs uit (€ 3.000) aan Deventer vrijwilliger(s) of organisatie die een bijzondere prestatie hebben geleverd. Dit voor de sociale ontwikkeling van de burgers van Deventer en haar dorpen. De prijs is vrij besteedbaar.Met sociale ontwikkeling bedoelen we:

activiteiten die gericht zijn op de bevordering van het persoonlijk welzijn van Deventer burgers en/of hun sociale verbinding in de Deventer samenleving

Vanaf 1 mei tot en met 31 augustus kun je via het formulier hieronder personen of organisaties voordragen voor de Witteveenprijs. Het bestuur van Erven Witteveen maakt de winnaar bekend rond 25 oktober. Dat is de gedenkdag van het overlijden van de heer Gerrit Witteveen.