Doelstelling

Stichting Erven Witteveen is in oktober 2015 testamentair in het leven geroepen door de heer Gerrit Witteveen en beheert de erfenissen van hem, zijn broer Henk en beider vader. Gerrit Witteveen heeft tot aan zijn overlijden in het pand Brink 33 gewoond. De statutaire doelstelling van de stichting is door middel van subsidies ondersteunen van projecten en initiatieven die kerkelijk, cultureel en/of sociaal van belang zijn voor de Deventer samenleving.

Gerrit Witteveen (1927-2015) heeft vrijwel zijn gehele leven gewoond in het ouderlijk huis, Brink 33 te Deventer. Hij kerkte bij de Doopsgezinde gemeente in het schuin tegenover gelegen Penninckshuis. Zijn liefde voor de stad Deventer bracht hij tot uitdrukking door tijdens zijn leven al financiƫle bijdragen te geven voor kleine verfraaiingen in de stad. De pomp op de Brink is hier een mooi voorbeeld van.